Anyro

By Adam Nybäck

Nuvarande projekt

Nu har jag äntligen fått tillåtelse att berätta lite mer om projektet jag jobbar med sedan början av april. Det är ett projekt hos Systemvaruhuset som på uppdrag av PayEx anpassar dotterbolaget POS-Systems betalsystem PosPay till den svenska marknaden. Arbetet innebär framför allt systemutveckling i Java mot iPOS-terminal från Sagem.

Comments