Anyro

By Adam Nybäck

Röksimulering i HTML5

Igår var jag med i en “HTML5 study group” för att se vad den nya standarden har att erbjuda. Inte helt oväntat fastnade jag för Canvas-taggen och som ett experiment provade jag att göra en enkel röksimulator.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
<canvas id="canvas" width="150" height="150"></canvas>
<script type="text/javascript">
var ctx;
particles = [];

var canvas = document.getElementById('canvas');
if (canvas.getContext){
ctx = canvas.getContext('2d');
//Set Refresh Rate 
setInterval(draw, 40);
}

// Smoke particle class
function Particle() {

// Initial y less than 0 to trigger initiation of all variables
this.y = -1;

this.reset = function() {

  // Position
  this.x = 75.0;
  this.y = 150.0;

  // Speed
  this.dx = Math.random() * 1.0 - 0.5;
  this.dy = Math.random() * 0.2 + 1.8;
  this.dradius = Math.random() * 0.1 + 0.5;

  this.radius = 10.0;

  // Transparency
  this.alpha = 0.15;
}

this.render = function() {

  if (this.y < 0) {
    this.reset();
  }

  // Change position, radius and transparency of the particle
  this.x += this.dx;
  this.y -= this.dy;
  this.radius += this.dradius;
  this.alpha *= 0.98;

  // Create circular gradient, white in the middle and transparent at the edge
  var radgrad = ctx.createRadialGradient(this.x, this.y, 0, this.x, this.y, this.radius);
  radgrad.addColorStop(0, 'rgba(255, 255, 255, ' + this.alpha + ')');
  radgrad.addColorStop(1, 'rgba(255, 255, 255, 0)');
  ctx.fillStyle = radgrad;

  // Draw the particle
  ctx.fillRect(this.x - this.radius, this.y - this.radius, this.radius * 2, this.radius * 2);
}
}

function draw() {
// Background
ctx.fillStyle = "rgb(40, 40, 40)";
ctx.fillRect(0, 0, 200, 200);

// Create new particles until we have 75
if (particles.length < 75) {
  particles.push(new Particle());
}

// Draw the particles on the canvas
for (var i = 0; i < particles.length; ++i) {
   particles[i].render();
}
}
</script>

Comments