Anyro

By Adam Nybäck

Om Anyro

(Only in Swedish at the moment, sorry)

Anyro är ett enmansföretag med spetskompetens inom kortbranschen i Skandinavien. Företaget erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, dokumentation, utbildning, teknisk projektledning, test och support.

Jag som har startat Anyro heter Adam Nybäck och började min karriär 1996 på Genidata som programmerare av betalsystem för kontokort. Hösten 2000 kände jag att det var dags att prova på något annat och började arbeta som supportansvarig på Reachin Technologies, vilket innebar programmeringssupport, test- och releaseansvarig, webbmaster etc. Samtidigt köptes Genidata upp av Alphyra Group och bytte då namn till Alphyra Nordic. Våren 2003 började jag på Alphyra Nordic som systemutvecklare.

Efter 10 år som anställd på olika företag kände jag att det var dags att prova på eget företagande. Sommaren 2006 registrerade jag Anyro som enskild firma och sa samtidigt upp mig från Alphyra, där jag också fick mina första konsultuppdrag hösten 2006 och vintern 2007.

Våren 2007 fick jag mitt första uppdrag utanför Alphyra då jag gick in som underkonsult åt Systemvaruhuset som på uppdrag av PayEx anpassar dotterbolaget POS-Systems betalsystem PosPay till den svenska marknaden. Arbetet innebar framför allt systemutveckling i Java mot iPOS-terminal från Sagem.

Sommaren 2007 fortsatte jag jobba för POS-System / PayEx med vidareutveckling av deras betalsystem för den norska och svenska marknaden, vilket pågick fram till sommaren 2008.

Under 2008 har jag även jobbat för ServePro med utveckling av en betallösning för självbetjäningsstationer med IP-telefoni, internet och elektroniska presentkort.

Hösten 2008 fortsatte jag på Alphyra, som numera bytt namn till Payzone.

Sedan 2010 har jag även börjat med utveckling för Android vilket jag har fortsatt med och driver parallellt med uppdrag för Payzone och andra företag i kortbranschen. Jag har också varit aktiv i svenska Drupal-gemenskapen och varit med i bygget av drupalsverige.se.

Sommaren 2011 var jag med och startade gemenskapen Stockholm Android som anordnat regelbundna träffar för utvecklare i Stockholm.

Under hösten 2013 växte mitt intresse för Bitcoin och jag startade Svenska Bitcoinföreningen tillsammans med 12 andra entusiaster.